Daily Archives: Kasım 29, 2016

Fahr Sendromu

Published by:

Fahr Sendromu bazal ganglionlar ve serebral korteks olmak üzere hareketini kontrol beyin bölgelerinde kalsiyum anormal mevduat ile karakterize nadir görülen genetik baskın, kalıtsal nörolojik bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri motor fonksiyon, demans, nöbetler, baş ağrısı, bozulmasını içerebilir dizartri (kötü belden konuşma), spastisite (bacaklarda sertliği) ve spastik felç, göz bozuklukları ve atetoz (istemsiz, hareketleri kıvranıp). Fahr Sendromu aynı zamanda tremor, kas sertliği, bir maske gibi yüz görünümü, karıştırma yürüyüş ve parmak “hap yuvarlanan” hareket olarak Parkinson hastalığının karakteristik belirtileri içerebilir.

Continue reading