Daily Archives: Aralık 11, 2016

Cowden Sendromu

Published by:

Cowden sendromu ve çoklu hamartoma sendromu olarak da adlandırılan Cowden hastalığı, Liaw ve arkadaşları tarafından bildirildiği gibi, kol 10q’da PTEN geninde bir mutasyon ile ilişkili olabilen değişken ekspresyonlu otozomal dominant bir durumdur. [1] Başlangıçta 1963 yılında Lloyd ve Dennis tarafından tanımlanan Cowden hastalığı (çoklu hamartom sendromu), ilk bildirildiği ailenin adını almıştır. Continue reading