Author Archives: admin

Atriyal Septal Defekt

Published by:

Atriyal Septal Defekt

Atriyal Septal Defekt erişkinlerde sık görülen konjenital kalp hastalıklarından biridir. Dört tip ASD tanımlanmıştır: İ) primum tipi, 2) sekundum tipi, 3) sinus venosus tipi ve 4) koroner sinus defekti. Primum tipi ASD: Parsiyel atriyoventriküler kanal defekti olarak da adlandırılır. Bu tipte ön mitral yaprakçık deformedir (cleft mitral kapak) ve diyastol başında septuma değer. Triküspid ön kapakçığı mitral kapaklara yakın bir konumdadır. Diğer bulguları interventriküler septal defekt, sol ventrikül çıkış yolunda daralma, mitral yetersizliği ve triküspid yetersizliğidir. Sekundum tipi ASD: En sık görülen tiptir. Defekt interatriyal septumun ortasında, foramen ovale bölgesinde yer alır. Sinus venosus tipi ASD: Sıklıkla parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi de görülmektedir. Parasternal kısa eksen kesitleri ve apikal kesitler interatriyal septumun görüntülenmesini sağlayabilir (Şekil 2.93, Şekil 2.94). Ancak en ideal pencere subkostal görüntü­ lemedir. Sol sağ şantın gösterilmesinde kontrast ekokardiyografi de yararlı olabilir. Tüm ASD tiplerinde sol sağ şant nedeni ile sağ kalp boşluklarının genişliği artmıştır. Sağ kalp boşluklarındaki hacim yüklenmesine bağlı olarak interventriküler septumda paradoks hareket görülebilir. Sol ventrikül genellikle normaldir.

Doppler ekokardiyografî ile pulmoner arter ve aortaya atılan kan miktarı hesaplanır ve iki akım hacminin birbirine bölünmesi ile Qp/Qs değeri elde edilir. Bu değer ameliyat kararında önemli bir değişkendir. Günümüzde TEE ve eşliğinde yapılan kontrast ekokardiyografi ile ASD varlığı, tipi ve eşlik eden anomaliler gösterilebilmektedir.

Erektil Disfonsiyon Nedir?

Published by:

Erektil Disfonksiyon

Cinsel ilişkiyi tamamlayabilmek için yeterli ereksiyonu sağlayamama ya da ereksiyonu sürdürememe olarak isimlendirilen duruma verilen isimdir.Yaygın bir hastalık olmasına rağmen çoğu zaman hastalar tarafından saklanmakta ya da başka sorunlarla beraber gündeme getirilmektedir.

Erektil Disfonksiyon günümüzün en büyük sorunlarından biri olmakla beraber  tedavi edilebildiği takdirde de bir o kadar kolay tedavi edilebilen hastalıklarından bir tanesidir.

Erektil Disfonksiyon Risk Faktörleri

En önemli risk faktörler yaşlanma,kronik bir takım hastalıklar,ameliyat ve travmalar,bazı ilaçların kullanılmasıdır.Hangi kronik hastalıklar erektil disfonksiyon yapar sorusuna cevap vermek istersek hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz : Diyabet,ateroskleroz ve bazı kardiyovasküler hastalıklar,böbrek yetmezliği,karaciğer yetmezliği,nörolojik hastalıklar,Peyronie hastalığı,psikiyatrik hastalıklar ve endorin birtakım bozukluklardır.Ameliyat ve travmalara örnek verecek olursak : abdominopelvik radikal cerrahi girişimler,radikal prostektomiler,prostat kapsül yaralanmaları,pelvik perineal travmalardır.İlaçlar ise antidepresanlar,antihipertansifler,hormonlar ve diğer psikiyatrik ilaçlardır.

Daha detaylı bilgi almak için : www.doktordanhaberler.com/erektil-disfonksiyon

Zellweger Hastalığı Ölümcül mü?

Published by:

 

Zellweger hastalığı ile ilgili tüm dökümanları araştırdık.Ve gerçekten kaliteli bir yazı oluşturduk.

Zellweger hastalığı kısaca :

peroksizom yokluğu ve peroksizomal fonksiyonel bozukluğu ile giden karaciğer,göz ve ürogenital sistemlerde bozulma ile giden nadir bir hastalıktır.

Diğer detayları ise oldukça ilgi çekici. devamını okumak için tıklayınız.

 

Yazının tamamını okumak için tıklayın

Opsoklonus Miyoklonus Sendromu

Published by:

Opsoklonus Miyoklonus sendromu ile ilgili İnternetin En Detaylı Yazısını Okumaya Hazır mısınız ?
Sizin için araştırdık ve Opsoklonus Miyoklonus sendromu için en detaylı kaynakları aşağıda sıraladık.

maxresdefault (2)

 

Piyasanın en detaylı KAYNAĞI : Vakit kaybetmeden detaylara gelelim

Opsoklonus Myoklonus Sendromu,gövde ve ekstremitelerde irkilme hareketleriyle giden,kaotik göz hareketleriyle birliktelik gösteren paraneoplastik bir sendromdur. devamını okumak için tıklayınız.

Kaynakça : http://doktordanhaberler.com/opsoklonus-myoklonus-sendromu-nedir/