Category Archives: Hastalıklar

Ağız Kokusu

Published by:

Agiz kokusu da kötü kokunun olması daha çok insanın kendisi tarafından değil, çevredekiler tarafından atanır ve bazen büyük psikolojik sarsıntılara yol açıyor. Hatta bazı insanlarda Halifobiya denilen psikolojik durum da gelişir. Bu insanların ağızlarından kötü koku gelmese bile, tersinin olduğuna inanmaktadırlar. Təcrübəmizdə böyle durumda hatta cerrahi işlem gerektiren özgün tələrə de rastlanır.  Continue reading

Musküler Distrofisi

Published by:

Müsküler distrofisi ilerleyici ile karakterize genetik koşullar bir grup kas güçsüzlüğü ve erimesi(atrofi).Müsküler distrofi Duchenne ve Becker tipleri öncelikle etkileyen birbiriyle ilişkili iki durumlardır iskeletkasları, Hareket ve kalp (kardiyak) kas kullanıldığı. müsküler distrofi Bu formlar erkeklerde neredeyse sadece oluşur.

Continue reading

Parodontit Nedir?

Published by:

Parodontit diş eti ve diş yuvasının iltihaplanmasına verilen isimdir. Eskiden bu isim parodontozla karıştırılmıştır. Parodontoz dişi tutan kemikte, yani çene kemiğinde ortaya çıkan hastalıktır – çene kemiği hastalığıdır. Diş çürüğüne ise karies denir ve konu bu isimle anılan başka bir başlıkla da adlandırılmıştır. Diş pası olarak bilinen maddeye ise diş taşı denir. Diş taşı yemek artıkları, tükürük artıkları, siyah çay ve sigaranın birleşimindeki bazı maddeler, özellikle de bakteriler bunların hepsi birden dişetini, dişi önce iltihablandırır sonradan ise çene kemiğine kadar çürütüyor. Bakterilerin gıda ile alınan şekeri dişeti v e yuvası iltihaplanır (parodontit), diş çürüğü (karies) ve sonuçta parodontoz (çene kemiği çürüğü) oluşur. Continue reading

Parkinson Hastalığı

Published by:

Parkinson hastaları teşhis konulduktan sonra 20 yıl veya daha uzun süre bu hastalıkla birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Fakat bu hal sorunla birlikte yaşam kalitesinde değişiklik olmayacağı anlamına ifade etmiyor. Hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına veya önlenmesine yönelik tedavi süreci halen netleştirilmediğinden, hastalık semptomların kontrol altına alınması üzerinde odaklanıyor. Continue reading

Atriyal Septal Defekt

Published by:

Atriyal Septal Defekt

Atriyal Septal Defekt erişkinlerde sık görülen konjenital kalp hastalıklarından biridir. Dört tip ASD tanımlanmıştır: İ) primum tipi, 2) sekundum tipi, 3) sinus venosus tipi ve 4) koroner sinus defekti. Primum tipi ASD: Parsiyel atriyoventriküler kanal defekti olarak da adlandırılır. Bu tipte ön mitral yaprakçık deformedir (cleft mitral kapak) ve diyastol başında septuma değer. Triküspid ön kapakçığı mitral kapaklara yakın bir konumdadır. Diğer bulguları interventriküler septal defekt, sol ventrikül çıkış yolunda daralma, mitral yetersizliği ve triküspid yetersizliğidir. Sekundum tipi ASD: En sık görülen tiptir. Defekt interatriyal septumun ortasında, foramen ovale bölgesinde yer alır. Sinus venosus tipi ASD: Sıklıkla parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi de görülmektedir. Parasternal kısa eksen kesitleri ve apikal kesitler interatriyal septumun görüntülenmesini sağlayabilir (Şekil 2.93, Şekil 2.94). Ancak en ideal pencere subkostal görüntü­ lemedir. Sol sağ şantın gösterilmesinde kontrast ekokardiyografi de yararlı olabilir. Tüm ASD tiplerinde sol sağ şant nedeni ile sağ kalp boşluklarının genişliği artmıştır. Sağ kalp boşluklarındaki hacim yüklenmesine bağlı olarak interventriküler septumda paradoks hareket görülebilir. Sol ventrikül genellikle normaldir.

Doppler ekokardiyografî ile pulmoner arter ve aortaya atılan kan miktarı hesaplanır ve iki akım hacminin birbirine bölünmesi ile Qp/Qs değeri elde edilir. Bu değer ameliyat kararında önemli bir değişkendir. Günümüzde TEE ve eşliğinde yapılan kontrast ekokardiyografi ile ASD varlığı, tipi ve eşlik eden anomaliler gösterilebilmektedir.