Atriyal Septal Defekt

Atriyal Septal Defekt

Atriyal Septal Defekt erişkinlerde sık görülen konjenital kalp hastalıklarından biridir. Dört tip ASD tanımlanmıştır: İ) primum tipi, 2) sekundum tipi, 3) sinus venosus tipi ve 4) koroner sinus defekti. Primum tipi ASD: Parsiyel atriyoventriküler kanal defekti olarak da adlandırılır. Bu tipte ön mitral yaprakçık deformedir (cleft mitral kapak) ve diyastol başında septuma değer. Triküspid ön kapakçığı mitral kapaklara yakın bir konumdadır. Diğer bulguları interventriküler septal defekt, sol ventrikül çıkış yolunda daralma, mitral yetersizliği ve triküspid yetersizliğidir. Sekundum tipi ASD: En sık görülen tiptir. Defekt interatriyal septumun ortasında, foramen ovale bölgesinde yer alır. Sinus venosus tipi ASD: Sıklıkla parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi de görülmektedir. Parasternal kısa eksen kesitleri ve apikal kesitler interatriyal septumun görüntülenmesini sağlayabilir (Şekil 2.93, Şekil 2.94). Ancak en ideal pencere subkostal görüntü­ lemedir. Sol sağ şantın gösterilmesinde kontrast ekokardiyografi de yararlı olabilir. Tüm ASD tiplerinde sol sağ şant nedeni ile sağ kalp boşluklarının genişliği artmıştır. Sağ kalp boşluklarındaki hacim yüklenmesine bağlı olarak interventriküler septumda paradoks hareket görülebilir. Sol ventrikül genellikle normaldir.

Doppler ekokardiyografî ile pulmoner arter ve aortaya atılan kan miktarı hesaplanır ve iki akım hacminin birbirine bölünmesi ile Qp/Qs değeri elde edilir. Bu değer ameliyat kararında önemli bir değişkendir. Günümüzde TEE ve eşliğinde yapılan kontrast ekokardiyografi ile ASD varlığı, tipi ve eşlik eden anomaliler gösterilebilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir